Produkty

Človek má občiansky preukaz, budovy majú energetický certifikát

on 12. 10. 2022 0 Comments

Doklady o sebe musí mať každý z nás, a to sa dá povedať aj budovách, ktoré rastú v našich mestách či na vidieku. Takéto doklady sa nazývajú certifikáty, jedným z nich je Energetický certifikát budovy, v ňom sú zapísané kvalitatívne vlastnosti stavby z hľadiska energetickej náročnosti a jej hospodárnosti. Doklad o energetickej náročnosti či hospodárnosti budovy si vyžaduje zákon z 1.1.2008, keď vstúpil do platnosti a určuje každej novopostavenej budove vystaviť tento certifikát. Jeho vypracovanie majú na starosti spoločnosti, ktoré môžete osloviť aj online. Posúdia požiadavky stavieb na energetickú hospodárnosť a to, či ich spĺňajú alebo nie, a tiež zaradia budovy do niektorej z energetických tried, ktoré sa označujú písmenami A až G. Pri každej manipulácii s budovou je nutné mať energetický certifikát budovy k dispozícii aj tento certifikát, pri predaji či prenájme ho musí mať aj nový vlastník či nájomca.

Výpočty pomocou kalkulačky

Pri certifikácii stavieb sa berie do úvahy viacero položiek, napríklad množstvo spotrebovanej energie na kúrenie, ohrev vody, klimatizáciu, elektroinštaláciu, vzduchotechniku či osvetlenie a podobne. Doklad sa musí priložiť pri kolaudácii stavby, a tam sa určí aj spotreba energie v súvislosti s vnútorným a vonkajším prostredím či stavebnými materiálmi.

Majitelia budov sú povinní certifikát odovzdať novému majiteľovi pri ich predaji či nájomcovi pri prenájme a energetický štítok vystaviť na viditeľnom mieste. Cieľom je čo najviac znížiť množstvo oxidu uhličitého a optimalizovať tak vnútorné prostredie v budovách. Na trhu s nehnuteľnosťami má tento certifikát veľmi dôležitú úlohu, rovnako ako zisťovanie spotreby paliva pri kúpe automobilu.

Prepočty dokážu šetriť financie

Niektoré budovy majú však z tejto povinnosti výnimku, a to sú.

-budovy historickej hodnoty či pamätníky, pri ktorých by tieto požiadavky mohli narušiť ich celkový vzhľad či historický charakter

-stavby, ktoré sa využívajú na náboženské podujatia či budovy a kostoly, určené na bohoslužby

-budovy, ktorých využívanie je plánované kratšie ako dva roky

-nebytové stavby, dielne, priemyselné či poľnohospodárske budovy, ktorých spotreba energie je nízka

-budovy -solitéry, ktoré majú menej než 50m2

-stavby, využívané v roku nie viac ako 4 mesiace