Nezařazené

Likvidácia

on 15. 6. 2022 0 Comments

Ak ste sa rozhodli skončiť s podnikaním v spoločností tak by ste mali poznať, ako takéto zrušenia vlastne prebieha. Likvidáciou spoločnosti nazývame vymazanie z obchodného registra a riadne usporiadanie záväzkov a dlhov voči spoločnosti. Zlikvidovanie spoločnosť môže nastať vtedy ak to odsúhlasí a dohodne sa valné zhromaždenie alebo ak o tom rozhodné sud. Od momentu kedy sa spoločnosť vymaže v obchodnom registri takáto spoločnosť prestáva existovať.

Zrušenie

Aké to celé prebieha?
Prvý a základný krok, ktorí musíte urobiť je podať návrh do obchodného registra. Následne musíte získať súhlas od správcov dane, ktorí súhlasia s vymazaním vašej spoločnosti z obchodného registra
Získanie súhlasu s výmazom z obchodného registra od jednotlivých správcov dane. Musíte vypracovať zoznam majetku, ktorým disponuje spoločnosť. Zásadnou podmienkou pri likvidácii každej spoločnosti povinnosť mať uhradené všetky, ktorá môže mať spoločnosť dlhy. Pred každou likvidáciou je potrebné naposledy zvolať valné zhromaždenie je potrebné zvolať mimoriadne valné zhromaždenie. Na takom zhromaždení sa musí schváliť zrušenie tiež sa vymenuje tzv. Likvidátor jeho úlohou bude, riadiť priebeh likvidácie spoločnosti. Likvidátor musí zostaviť účtovnú závierku a sprístupniť prehľad o imaní spoločnosti všetkým spoločníkom.

Zrušenie

Likvidátorom môže byť ako tak právnická tak aj fyzická osoba. Rolu likvidátora môže zastávať vedenie spoločnosti, čiže, napríklad predseda, konateľ. Obchodný zákon schvaľuje vymenovať aj likvidátora, ktorý nefiguruje v štruktúrach danej spoločnosti, čiže to môže byť niekto z vonku. Ak sa nenájde žiadna osoba, ktorá by zastavala túto funkciu likvidátora musí vymenovať sud a násladne ho pridelí danej spoločnosti. Likvidátorov môže byť aj viac. Nezabúdajte na to, že aj funkcia likvidátora môže zaniknúť, a to z rôznych dôvodov napríklad to môže byť smrťou likvidátora alebo zbavením jeho o spôsobilosti na právne úkony.