Nezařazené

Oprava kanalizácií pomocou najnovších technológií.

on 13. 4. 2022 0 Comments

Ak voda na WC alebo v sprchovacom kút prestane odtekať, vždy to signalizuje problém, ktorý nie vždy musí byť ľahko riešiteľný. Pri takýchto problémoch nastupujú väčšinou bežné metódy ako sa upchatia môžeme zbaviť, no ak aj tak tieto problémy pretrvávajú, je čas na privolanie odborníkov na krtkovanie kanalizácií.

Krtkovanie je zaužívaný výraz na spriechodňovanie upchatej kanalizácie rôznymi metódami. V minulosti išlo iba o mechanické prebíjanie oceľovej pružiny do útrob potrubia, čo viedlo k odstráneniu (niekedy) mechanickej nečistoty. Dnes sú už tieto metódy poskytované profesionálnymi firmami omnoho sofistikovanejšie, a často sú pri krtkovaní používané nové moderné technológie, ktoré sú aj veľmi účinné.

opravár

No stáva sa, že aj tieto metódy sú neúčinné a odborníci musia pristúpiť k oprave kanalizácie. Dobrou správou je, že dnes už existujú metódy, keď je pri určitých druhoch problémov možná aj oprava kanalizácie https://ab-krtkovanie.sk/instalaterske-prace/ bez výkopových prác. Práve tieto výkopové práce boli v minulosti najväčším strašiakom majiteľov kanalizácií, keď sa problém hľadal kdesi v zemi s neistým výsledkom.

výkopové práce

Moderné opravy kanalizácie však už prebiehajú podstatne inak. Každé takéto posudzovanie problému začína TV monitoringom potrubia, ktorý dokáže veľmi presne odhaliť príčinu problému a presné miesto tohto problému. Takže sa majitelia problémových potrubí vo veľkej miere vyhnú zbytočným rozkopávkam, ktoré často nie sú vôbec potrebné. A navyše pri odhalení presného miesta a charakteru poškodenia je možné zvoliť aj jednu z metód bezvýkopovej opravy kanalizácie. Takéto prípady nastávajú hlavne pri odhalení menších netesností a prasklín na stenách potrubia, ktoré môžu neskôr prerásť do veľkých havarijných stavov. Takýmto moderným prístupom ku kanalizácii dnes ich majitelia dokážu výrazne zvýšiť životnosť týchto potrubí, prípadne sa môžu vyhnúť zbytočným budúcim problémom.