Nezařazené

Spoločnosti určené na predaj

on 2. 12. 2022 0 Comments

Pôsobíme ako sprostredkovateľská spoločnosť, ktorá sa venuje kúpe spoločností, ktoré spĺňajú isté kritéria. Ide o spoločnosti, ktoré sa rozhodli týmto spôsobom ukončiť podnikateľské aktivity, majú uzavreté účtovné knihy, čo znamená, že majú vykonanú účtovnú závierku a prešli potrebným auditom. Tieto spoločnosti zaraďujeme do našej databázy spoločností, ktorú môžete nájsť na našej internetovej stránke. Spoločnosti sú pripravené na predaj. Označujú sa ako spoločnosti s históriou, keďže už podnikali a vyznačujú sa istou minulosťou, čo je ich určitá výhoda. Výhoda v tom zmysle, že tieto spoločnosti disponujú istým majetkom, majú svoje meno a postavenie na trhu, svoju značku, zákazníkov, používajú istú techniku a technológiu.

podnikanie formou online

Ďalšiu skupinu spoločností, ktoré sú určené na predaj tvoria spoločnosti bez histórie, označované ako ready made spoločnosti. Vyznačujú sa tým, že nikdy nepodnikali, nemajú žiadne pohľadávky, žiadne záväzky, sú účtovne čisté a v priebehu niekoľkých hodín pripravené na rozbehnutie vášho podnikania. Čo potrebujete urobiť, aby ste sa takýmto rýchlym spôsobom dopracovali k vlastnej spoločnosti a rozbehli realizáciu vášho podnikateľského plánu? Sro predaj https://41business.com/predaj-ready-made vám ponúka celý návod, ako postupovať pri kúpe spoločnosti.

podnikanie z pohodlia domova

V prvom rade je potrebné vybrať si spoločnosť, ktorá vám vyhovuje a vyplniť nezáväzný objednávkový formulár. Na základe toho vás budeme kontaktovať, poskytneme vám bližšie informácie a dohodneme sa na ďalšej spolupráci. Po pristúpení ku kúpno-predajnej zmluve už zostáva celá potrebná práca na nás. Takže vy sa nepotrebujete o nič starať, nepotrebujete zháňať potrebné dokumenty, vyplňovať ich, zaoberať sa požadovanými prílohami, navštevovať úrady, venovať sa administratívnej práci s tým súvisiacej či skúmať zákony, ktoré sa k daným úkonom vzťahujú. Táto práca zostáva v kompetencii nášho profesionálneho a odborného tímu s dlhoročnou praxou v tejto oblasti, bez ohľadu na podnikateľskú sféru, pre ktorú ste sa rozhodli a v ktorej začínate podnikať. Prvým dňom vášho podnikania je deň zápisu do obchodného registra, o čom budete písomne a elektronicky informovaní.

Comments are closed.